คณะกรรมการตรวจความพร้อมสถาบันศึกษาปอเนาะเขตพื้นที่อำเภอนาทวี

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจความพร้อมสถาบันศึกษาปอเนาะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะฮาฟีเซาะห์อัลกุรอ่านนูรุลสะอาดะห์ หมู่ที่ ๓ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เพื่อตรวจความพร้อมในการจดทะเบียนขอเปิดสถาบันศึกษาปอเนาะในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น