คณะกรรมการตรวจนักเรียนซ้ำซ้อนประจำปีการศึกษา 2559 (ระดับอำเภอ)

ไม่มีภาพอยู่ในแกลเลอรี่นี้

เมื่อ วันที่ 31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการตรวจนักเรียนซ้ำซ้อนประจำปีการศึกษา 2559 (ระดับอำเภอ) ได้ลงตรวจเยี่ยมและตรวจความซ้ำซ้อนของนักเรียน โรงเรียนเอกชนในสังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา
ขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น