คณะกรรมการตรวจสอบการขอจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความพร้อมสถาบันศึกษาปอเนาะญาลันนันบารู

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย นางสาวเจ๊ะรอบีย๊ะ เจ๊ะเด๊ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง อ.เทพา พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความพร้อมการขอจดทะเบียนจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะญาลันนันบารูเกาะแลหนัง ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา เพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อมของปอเนาะก่อนอนุญาตให้จัดตั้งตามระเบียบของทางราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น