คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2559

21 มกราคม 2560

ดร. วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2559 ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จำนวน 4 สนามสอบ คือโรงเรียนศาสน์สันติธรรม โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ ตาดีกานูรุดดีน (บ้านล่องควน) และตาดีกายามาอาตุลคอยรียะห์ (ศูนย์สอบ สช.สงขลา)

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น