คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดโปรแกรมห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ข้าราชการและพนักงานราชการสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง ๔ อำเภอ (จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมประชุมติดตามโครงการโปรแกรมห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ อ.เทพา จ.สงขลา และลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนตามโปรแกรมห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนเร๊าะห์มานียะห์ อ.จะนะ จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น