คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๓

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสาววาสินี มิหนา นักวิชาการศึกษา ในนามผู้แทนสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น