คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอับดลรอหมาน สอหมัน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ร่วมพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ที่ว่าการอำเภอจะนะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น