คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบเขตพื้นที่อำเภอเทพา

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายอาคม  สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนิติธรรมพิทยานุสรณ์ อ.เทพา จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น