คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเบื้องต้นของอาคารเรียนและห้องเรียนประกอบในการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ โรงเรียนนิติธรรมพิทยานุสรณ์ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น