คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนในโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.วาทิต  มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สัมภาษณ์นักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทพา อ.เทพา จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น