คณะกรรมการฯลงพื้นที่ตรวจพิจารณาการขอใช้อาคารเรียนโรงเรียนอุปถัมภ์ศาสน์ ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาตรวจความพร้อมการขออนุญาตใช้อาคารเรียน จากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา องค์การบริหารส่วนตำบลลำไพล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา ลงพื้นที่ตรวจการขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนอุปถัมภ์ศาสน์ ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น