คณะกรรมการฯลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการขอจดทะเบียนจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะดาอียะฮศิดดีเกาะฮ.

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานกรรมการ ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ กำนัน ม.๓ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ นักวิชาการอิสลามศึกษาและนิติกรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของอาคารสถานที่ในการขอจดทะเบียนจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะดาอียะฮศิดดีเกาะฮ. ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น