นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่นิเทศศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อ.นาทวี

วันที่ ๓ – ๔  มีนาคม ๒๕๖๑ นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและนิเทศศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จำนวน ๖ แห่ง ประกอบด้วยศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) บ้านโหม่ย ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ทุ่งแหล ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)โพรงเข้ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)มิฟตาฮุดดีน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) บ้านซอง และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ป่าขี้เหล็ก   ในเขตอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น