คณะกรรมการฯ สช.อ.นาทวี ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบการอ่านของนักเรียนชั้น ป.๑

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบการอ่านของนักเรียนชั้น ป. ๑ โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) และโรงเรียนสายชล อ.นาทวี จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น