คณะกรรมการ สช.อ.เทพา ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบการอ่านของนักเรียนชั้น ป.๑

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบการอ่านของนักเรียนชั้น ป.๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ โรงเรียนรัศมีธรรมวิทยา  โรงเรียนอนุสรณ์เตรียมปัญญา  โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา  โรงเรียนดารุสสลาม และโรงเรียนรักษ์อิสลาม อ.เทพา จ.สงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น