ครูและนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่มอบดอกไม้จันทน์เพื่อน้อมถวายในพระราชพิธีฯ

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มีจิตอาสานำครูและนักเรียนร่วมกันประดิษฐ์และนำดอกไม้จันทน์ จำนวน ๕๐๐ ดอก มอบให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นำไปน้อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร ซึ่งรัฐบาลจะจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยประกาศให้วันนั้นเป็นวันหยุดราชการ ๑ วัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น