ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัดมีจิตอาสาร่วมกันประดิษฐ์และน้อมถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีฯ

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ครูและนักเรียนโรงเรียนพัฒนศึกษา และโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีจิตอาสาร่วมกันประดิษฐ์และมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๕๐๐ ดอก ให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เพื่อนำไปน้อมถวายในพระราชพิธีพระราชทานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น