ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมจิตจัณมีจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์น้อมถวายในพระราชพิธีฯ

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมจิตจัณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มีจิตอาสานำครูและนักเรียนในโรงเรียนร่วมกันประดิษฐ์และนำดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑,๐๐๐ ดอก มอบให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เพื่อนำไปน้อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ซึ่งรัฐบาลจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร โดยประกาศให้วันนั้นเป็นวันหยุดราชการ ๑ วัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น