การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อด้วยระบบโควตาโดยไม่ต้องสอบ วิทยาลัย

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ได้จัดการเรียนการสอนระดับชั้น ปวช.และ ระดับชั้น ปวส. ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยจะคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อด้วยระบบโควตา โดยไม่ต้องสอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หากโรงเรียนใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

ดาว์นโหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น