คู่มือโครงการแข่งขันทักษะวิชาการเสริมหลักสูตรในโรงเรียนเอกชน ศูนย์ฯตาดีกา และสถาบันศึกษาปอเนาะ

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการเสริมหลักสูตรในโรงเรียนเอกชน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา

คู่มือโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น