งานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ได้เข้าร่วมพิธีเปิด ” งานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชายแดนภาคใต้” ประจำปี 2559 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมี ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น