งานวันการศึกษาเอกชน พัฒนาคน พัฒนาชาติ ทวยราษฎร์ถวายความจงรักภักดี ประจำปี ๒๕๖๐

วันนี้ (๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ สมาคมประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ โรงเรียนเอกชนในจังหวัดภาคใต้ จัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคใต้  ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้สโลแกน “การศึกษาเอกชน พัฒนาคน พัฒนาชาติ ทวยราษฎร์ถวายความจงรักภักดี” ณ โรงเรียนตันติวัตร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดย ดร.พีระศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้ มีผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชนในจังหวัดภาคใต้ ร่วมงานกว่า ๑,๐๐๐ คน

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น