จัดประชุมรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ฯ(ตาดีกา) และมอบโล่รางวัล

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.2558 สช.อ.สะบ้าย้อย จัดประชุมรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) และมอบโล่รางวัล เงินรางวัล เกียรติบัตร ให้กับศูนย์ฯ(ตาดีกา) ต้นแบบ ,ศูนย์ฯ(ตาดีกา) ดีเด่น และศูนย์ฯ(ตาดีกา) ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา I-NET ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยรวม 8 กลุ่มสาระวิชา สูงกว่า 50 ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นโดยมีนายวาทิต มีสนุ่น รอง ผอ.สช.สงขลา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สช.สะบ้าย้อย เป็นประธาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น