ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา ประชุมหัวหน้าศูนย์ราชการอำเภอจะนะ

วันนี้ (๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารอำเภอจะนะ (กบอ.) ครั้งที่ ๑๒-๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลคู อ.จะนะ ต่อจากนั้นรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เดินทางไปตรวจงานก่อสร้างสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เพื่อดูความคืนหน้าในการก่อสร้างอาคารดังกล่าว และเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเร๊าะมานียะห์ อ.จะนะ จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น