ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครูและนักเรียนในเขตพื้นที่ จชต.

วันนี้ (๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙) ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในการประชุม จัดโดย ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ณ ห้องประชุม ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยเฉพาะกิจ ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลการรักษาความปลอดภัย ฯ

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น