ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องภาวะผู้นำที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ในโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและทักษะภาวะผู้นำที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ณ ห้องประชุมวิทยาเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๐๐ คน

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น