ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจแนวนโยบายของรัฐ

วันนี้ (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจแนวนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มครูชาวต่างประเทศ) ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอจะนะ โดย นายสุรินทร์ สุริยวงศ์ นายอำเภอจะนะ ประธานในพิธีเปิด มีครูสอนภาษาต่างประเทศและครูชาวต่างประเทศที่สอนในโรงเรียนเอกชนและรัฐบาลเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๒๐ คน

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น