ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและมอบวุฒิบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.ชูสิน  วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสันติวิทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสันติวิทย์อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยปีนี้มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับวุฒิบัตร จำนวน ๑๐๐ คน ต่อจากนั้นรองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ได้เดินทางไปตรวจความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสันติวิทย์ ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจงานก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนสันติวิทย์ ที่ ๓/๒๕๖๐ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รายการเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนการกุศล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น