ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมพิธีปฐมนิเทศน์นักเรียนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ ๓๐

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีปฐมนิเทศน์เยาวชนโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ ๓๐ ณ โรงแรม บีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  โดย      พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  องค์มนตรี  และประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้      เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศน์  และ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้เกียรติร่วมพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ กว่า   ๕๐๐  คน

« 1 ของ 3 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น