ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา มอบโล่รางวัลและทุนการศึกษาให้นักเรียนสอบอิสลามศึกษา ๑๐๐ คะแนนเต็ม

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.ชูสิน วรเดช  รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ  ลงพื้นที่เพื่อมอบเกียรติบัตร โล่รางวัลและเงินทุนการศึกษาให้ผู้รับใบอนุญาตและนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ เนื่องในโอกาสที่ ดช.ณัฐชนน หลีหม็อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนเราะห์มานียะห์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สอบได้ ๑๐๐ คะแนนในวิชาอัลอากีดะห์ (ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น)      ในการทำสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ประจำปี ๒๕๖๐

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น