ประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

วันนี้ (7 กันยายน 2559) ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลาและคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา อ.เทพา จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น