ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันนี้ (๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพมหานคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น