ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ดร.ชูสิน  วรเดช  รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  โดย พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารการศึกษา หัวหน้าหน่วยงานการศึกษา ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมกว่า ๑๒๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น