ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา

วันนี้ (๗ ธันวาคม ๒๕๕๙) เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อหารือเรื่องการจัดสรรงบประมาณการจัดกิจกรรมในโครงการดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น