เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครูที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิด

ดร. ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครูที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิด (คาร์บอม เซาร์เทรินปัตตานี) ณ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น