ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารอำเภอ (กบอ.)

วันนี้ (๑ กันยายน ๒๕๕๙) ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวดสงขลา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารอำเภอ (กบอ.) ณ ศาลาเอนกประสงค์ ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น