ดร. ชูสิน วรเดช รอง ผอ. สช. สงขลา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สช.อ.จะนะ ร่วมโครงการ “กินน้ำชายามเช้า กินข้าวยำสัญจร” “ร่วมต้อนรับครูชาวต่างประเทศ” และ”ประชุมบุคลากร สช.อ.จะนะ”

วันนี้ ดร. ชูสิน วรเดช รอง ผอ. สช. สงขลา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สช.อ.จะนะ ร่วมโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (กินน้ำชายามเช้า กินข้าวยำสัญจร) ณ. เทคนิคจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ร่วมกิจกรรมต้อนรับครูชาวต่างประเทศโดยการสนับสนุนจากกองทุนไฟฟ้าจะนะ จัดสอนใน รร.สพฐ และ รร.เอกชน จำนวน 14 คน.โดยนายอำเภอจะนะเป็นประธาน. ณ. ที่ว่าการอำเภอจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานเปิดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ  ณ  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น