ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขา สพฐ. รักษาการ เลขา กช. ประธานเปิดการประชุมรางวัลพระราชทานฯ

วันนี้ (๘ มีนาคม ๒๕๖๐) นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และ นางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้มีผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดภาคใต้เข้าร่วมประชุม กว่า ๑๐๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น