ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขา กช. ประธานมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาสถานศึกษาเอกชนประสบอุทกภัย

วันที่ ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาสถานศึกษาเอกชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ณ ห้องจุติ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  โดย ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประธานในพิธี และกล่าวรายงานโดย นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีโรงเรียนเอกชนในภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเข้ารับมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา จำนวนทั้งสิ้น ๙๙ โรงเรียน

« 2 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น