ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน

วันนี้ (๕ มกราคม ๒๕๖๐) ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ ๔ การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอิสลาฮุดดีน บ.ควนหรัน ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา มีข้าราชการ ทหาร และชาวบ้านร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น