ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา ให้โอวาทนักเรียนกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ ปี ๒ รุ่น ๓

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการให้โอวาทแก่นักเรียนในวันสุดท้ายของกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานโดยเข้าเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น