ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมคณะกรรมการฯลงพื้นที่ตรวจการขอจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะ

วันนี้ (๙ มีนาคม ๒๕๖๐) ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะ ลงพื้นที่ตรวจการขอจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะต้นทอน อ.นาทวี จ.สงขลา ต่อจากนั้นรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและคณะกรรมการเดินทางไปตรวจการขอใช้อาคารโรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) อ.นาทวี จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น