ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล ๓ โรงเรียนอนุบาลรุ่งภิญโญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอนุบาลรุ่งภิญโญ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยปีนี้มีนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับวุฒิบัตร จำนวน ๑๐๐ คน ในพิธีมอบวุฒิบัตรเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติยินดีของผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น