ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครู นักเรียนเขตพื้นที่จชต.

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในการประชุม มีผู้บริหารในกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๕๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น