ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานในการประชุมเตรียมงานมหกรรมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมกว่า ๕๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น