ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดโลกการศึกษาอิสลามอำเภอจะนะและร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสงขลา

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเปิดโลกการศึกษาและวัฒนธรรมอิสลามอำเภอจะนะ ณ ที่ว่าการอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดย นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ ประธานเปิดงาน กล่าวรายงานโดย นายนัสรุดดิน กะจิ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ผู้นำชุมชน ครูและนักเรียนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ประมาณ ๑,๐๐๐ คน ซึ่งงานเปิดโลกการศึกษาและวัฒนธรรมอิสลามฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต่อจากนั้นในเวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวัสดิ์บวร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดย สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุม ประมาณ ๑๐๐ คน

« 1 ของ 3 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น