ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ อาคารหอสมุด ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม มีผู้บริหารส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุม ประมาณ ๕๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น