ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลฯในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)ภาคใต้

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคใต้ ณ โรงแรมสยามออเรียนทอล จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น