ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน

วันนี้ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ ๔ การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอีหยาอูลอูลูมิดดีน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น