ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ

วันที่ (๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙) ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ ๔ การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ โรงเรียนสามัคคีพัฒนาศึกษา ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น